Przygotowania do rozwodu

Liczba małżeństw, które się rozpadają wzrasta z roku na rok (więcej). Jest to tym smutniejsze, że prawie zawsze za takim zdarzeniem kryje się osobisty dramat jednej lub nawet obu stron. Decyzja o rozwodzie zazwyczaj jest jedną z trudniejszych w życiu. Prawie za każdym razem taka decyzja zostaje powzięta. Niektórzy jednak wyczerpują wszelkie sposoby aby uratować związek.

Pierwszym pytaniem, które się nasuwa przy problemach małżeńskich jest, czy naprawdę strony pragną tego rozwodu. Ostateczna decyzja może być spowodowana wieloma czynnikami. Nie zawsze jest to przemoc domowa czy zdrada. Niejednokrotnie problemem jest niemożność porozumienia się w kluczowych dla związku sprawach. Dlatego też, zanim zacznie się szukać informacji w temacie Kancelaria Antczak - pozew o rozwód Wrocław, może warto skorzystać z odpowiedniej mediacji lub terapii małżeńskiej. Na takich spotkaniach, osoba kompetentna tak pokieruje rozmową i spojrzy na wszelkie sprawy w sposób bezstronny, że niejednokrotnie spowoduje to wstąpienie na drogę porozumienia.

Co zrobić, gdy wszelkie próby dogadania się zawiodą?

Wtedy jedynym co można zrobić, to faktycznie złożenie pozwu rozwodowego w oddziale sądu rejonowego. Najlepiej zrobić to tam, gdzie mieszkają strony albo jedna ze stron. Pozew jest pismem sądowym, dlatego też powinien sprostać wymaganiom odnośnie zawartości. Tak więc w tego typu piśmie, na wstępie zaznacza się o co się wnosi i podaje się informację czy rozwód ma być z orzekaniem o winie czy bez. W przypadku orzekania o winie, sprawa się nieco komplikuje, bo trzeba dołączyć uzasadnienie. Najczęściej są to dowody winy jednej ze stron. W tym piśmie procesowym muszą się również znaleźć kwestie dotyczące opieki nad małoletnimi dziećmi, wysokość alimentów, propozycje podziału majątku a czasem nawet wniosek o eksmisję.

Rozwód bez orzeczenia o winie i dodatkowo, gdy nie ma małoletnich dzieci, jest sprawą stosunkowo łatwą. Sprawy komplikują się, gdy trzeba ustalić kto jest winien rozpadu związku. To samo tyczy się zabezpieczenia interesów małoletnich dzieci.

Family obraz autorstwa rawpixel.com - www.freepik.com